revolutie?

“Om de smaak van een peer te kennen, zul je hem moeten proeven.
Om kennis van revolutie te hebben, zul je er deel van moeten uitmaken.”

– Mao Tse-tung

El Comandante staat bekend om zijn revolutionaire aanpak.

Maar…
Als de veldtelefoon prima communicatie biedt, waarom zouden we dan vlag en kleren van overwonnen vijanden voor semafoor gebruiken?

Revolutionair denken en handelen is iets waar je bewust voor moet kiezen. Niet iets anders doen óm het anders doen.
El Comandante kent de conventionele weg en weet alternatieve kanalen aan te leggen als die nodig zijn.
Vaak resulteert het bundelen van El Comandante’s specialismen al in een succesvolle aanpak.

Een voorbeeld?
De veranderingen binnen uw organisatie leiden tot interne communicatieproblemen. El Comandante herkent dit en weet dat een conventionele interimmer niet snel de gewenste oplossing biedt. Interne communicatie is immers typisch een specialisme dat niet alleen om een frisse blik van buiten af vraagt, maar net zo hard om blind vertrouwen binnen de organisatie.

El Comandante biedt u een filmregisseur.
Met uw team maakt hij een film van de veranderingen. Hij wordt intern geaccepteerd als specialist voor dit nieuwe project (waar niet de negatieve bijsmaak van intern veranderingsmanagement aan kleeft). De structuur en hiërarchie in het filmproces vormen het prototype voor de gewenste uiteindelijke communicatiestructuur. Het resultaat is een vloeiende overgang naar een succesvolle communicatiestructuur. Met als bonus niet alleen een bedrijfsfilm maar ook een teamervaring waar nog vaak over gesproken zal worden.

Voor revolutionaire aanpak geldt altijd dat het 100% maatwerk is en dat El Comandante hem af moet stemmen op uw specifieke vraagstuk.
We kijken graag naar de mogelijkheden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *